ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/05/1973

ההכנות לועידה הכלכלית השלישית; הצעת נושאים לדיון מתוך דו"ח שנתי מס' 23 של מבקר המדינה; חוק לעידוד החיסכון (שנוי בתנאי ההנפקה של סדרה 72 של החברה להשקעות של בנק דיסקונט); חוק לעידוד החיסכון (הגבלת מס) אגרות חוב מסוג ברירה - החברה להשקעות של בנק דיסקונט, סדרה 73; חוק לעידוד החיסכון (שנויים בתנאי ההנפקה של "טפחות", בנק משכנתאות לישראל; סקירת שר האוצר על ההתפתחויות האחרונות במשק; קונסולידציה של החובות של אוניברסיטת תל אביב; תכנית פיתוח תחנות הכוח בישראל לתקופה 1973-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים