ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/04/1973

חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 11), התשל"ג-1973; מסקנות ועדת הכספים בעניין "ערד-תעשיות כימיות בע"מ"; משכורת שרים; ערבות מטעם המדינה למועצה לשיווק פרי הדר; צוים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשל"ג-1973; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות; תקנות המים (תשלו מיוחד), התשל"ג - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים