ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/03/1973

חוק התקציב לשנת 1973/74 (משרד החינוך והתרבות והסעיפים הצמודים לו) (הצבעה); חוק התקציב לשנת 1973/74 (סעיף הסובסידיות); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 19), התשל"ג-1973; חוק מלווה חסכון, התשל"ב-1972 (תיקון), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים