ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/12/1972

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 3), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים