ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/10/1972

חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956, תכנית החיסכון המאושרת "עממית " של בנק הדואר; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956- חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956-של חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז -1956, תכנית החיסכון "ברכה לכל" של הלוואה וכסכון זיכרון יעקב אגודה הדדית בע"מ; חוק לעידוד חסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים