ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/06/1972

חוק המלווה לבטחון המדינה (תיקון מס' 4), התשל"א 1971; שינויים בהצעת התקציב לשנת 1972; תקציב משרד התחבורה (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים