ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/04/1972

ערבות המדינה - התעשייה האוירית לישראל בע"מ, מכתב שר האוצר מה-11 באפריל 1972, בסך 6. 5 מ' דולר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים