ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/08/1971

דיווח משלחת הוועדה שיצאה לאירופה ללמוד את בעיית מס ערך מוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים