ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/07/1973

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק הרשויות המקומיות (סגירת עסקים); חוק לתיקון הרשויות המקומיות (מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים