ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/07/1973

המצב בבתי - הסוחר ובתי - המצער; חוק סגירת עסקים (נופש קיץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים