ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/06/1973

תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ג - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים