ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/06/1973

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973, חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 4), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים