ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1973

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 4), התשל"ג -1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים