ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/05/1973

חוק התכנון והבניה- רישוי ופיקוח; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 4), התשל"ג- 1973 (דיון בסעיף 5 שבחוברת הכחולה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים