ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/05/1973

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 4), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים