ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/03/1973

חוק לתכנון פקודת היעריות (קבלת עובדים) הצעת חבר כנסת י. תמיר; מסקנות ועדת הפנים בעניין הקמת מוסד אגד בשכונת תלפיות בירושלים; שאילתות של חבר כנסת מ. ידיד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים