ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/02/1973

נקיטת אמצעים מוגברים וכוללים לשיפור הנקיון ברשות הרבים וברשות היחיד (הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ש. לוין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים