ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/01/1973

גילויי הפרת חוק התכנון והבניה ברחבי המדינה (הצעת חבר-הכנסת תמיר יוסף)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים