ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/12/1972

מסקנות הוועדה בעניין המצב בבתי-הסוהר; מסקנות הוועדה בעניין עיכובים בבניה בירושלים; סקירה על פעולות חבר האגודות לשיקום האסיר והעברין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים