ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/12/1972

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 12)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים