ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/12/1972

הפסקות החשמל במזרח ירושלים; חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס' 4); שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים