ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/11/1972

חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 2), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים