ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/11/1972

חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 4); חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 2); חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 2); שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים