ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/10/1972

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ג-1973, חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 3), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים