ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/10/1972

חוק הכניסה לישראל (הסכם הדדי עם פיג'י בדבר פטור מהצורך באשרות כניסה; מצב הבטחון בבתי-הסוהר; תיקון טעות בחוק רישוי עסקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים