ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/07/1972

בניית מלון היאט על הר-הצופים; חוק רישוי עסקים (תיקון); סיכום עבודת הוועדה במושב השלישי של הכנסת השביעית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים