ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/07/1972

חוק הרשויות המקומיות (ביוב) (תיקון), התשל"ב-1972; חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים