ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/07/1972

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (אסור כלילת פושט רגל ברשימת מועמדים); חוק רישוי עסקים (תיקון); שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים