ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1972

חוק לתיקון פקודת הרשויות המקומיות (מס' 2) ניקוי מדרכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים