ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/02/1972

חוק רישוי עסקים (תיקון), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים