ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/01/1972

מסקנות ועדת הפנים בעניין בידוק קלוקל והסכנה החינוכית; מסקנות ועדת הפנים בעניין חילול קברותיהם של עולי הגרדום בצפת; מצב הרשויות המקומיות בכפרים הערביים ומדיניות הממשלה הצעה לסה"י של ח"כ טובי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים