ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/12/1971

חוק לתיקון פקודת המשטרה, התשל"ב-1971, חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר, התשל"ב-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים