ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/11/1971

בעיות בתכנון ובניה; סיכום הדיון בעניין החנייה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים