ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/07/1971

חוק מועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה) (תיקון), התשל"א 1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים