ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/07/1971

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 4), התשל"א-1971, חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 2), התשל"ב-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים