ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/05/1971

הצעה לסדר היום של ח"כ ע. פיינרמן-החדרה שפכי גוש דן למאגר המים התת-קרקעי של יישובי גן -רווה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים