ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/05/1971

חוק כלי הירייה (תיקון מס' 4), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים