ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 04/02/1971

המשך הדיון בבידור קלוקל והסכנה החינוכית הצעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים