ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/01/1971

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה ועדת ביקורת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים