ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/12/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה), התשל"א-1970; מברק הנהלת המועצה המקומית של נצרת עלית התובעת מינוי ועדה פרלמנטרית שתחקור התנהגותו של מר קניג כלפיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים