ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/11/1970

חוק הרשויות המקומיות (מבקר עיריה וועדת ביקורת); שאילתות והצעות לסדר-היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים