ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 10/08/1970

שביתת המצילים (הצעה לסדר היום של חברי הכנסת ש. כהן ונ. אליעד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים