ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/07/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 11); מסקנות ועדת הפנים בעניין עכו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים