ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עירייה וועדת ביקורת); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 11)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים