ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/06/1970

אימוץ בית-שאן ע"י עיריית ירושלים; חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה וועדת ביקורת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים