ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/06/1970

ועדת החקירה לעניין בית-שאן; חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה וועדת ביקורת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים