ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 01/06/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עירייה וועדת ביקורת ) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים