ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/05/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה וועדת ביקורת); מצב חופי הרחצה בארץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים