ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה וועדת ביקורת) (הצעת ח"כ תמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים