ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/03/1970

דברי פרידה מהמנכ"ל היוצא של משרד הפנים, מר סילברסטון; חוק הכניסה לישראל; חוק לתיקון פקודת העיריות (מבקר עיריה ורשות ביקורת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים