ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1970

המצב הכספי של הרשויות המקומיות; מעמדה של הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה בירושלים; שאילתה בעניין המועצה המקומית מעלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים